logga liten

Stenhuggaren 4, Örebro

12 nya vindslägenheter på max 35 kvm
Beställare Örebrobostäder AB

Vårt uppdrag förstudie, förslagshandling, kalkyl och förfrågningsunderlag


Brunnsskolan i örebro

Ny skolbyggnad för ca 100 elever
Beställare Futurum Fastigheter AB

Vårt uppdrag volymstudie, visualisering, kalkyl och förfrågningsunderlag

Upprättande av bygghandlingar av A-projektering
Beställare Byggtema


Nytt handelshus i Eskilstuna

Beställare Frost Maskiner

Vårt uppdrag visualisering och utformning av prospekt