ALMBYSMÉN

Uppdraget var att ta fram ett förslag till en markanvisningstävling för en tomt vid universitetsområdet i Örebro.

Byggnaden skulle innehålla både bostäder och verksamhet i form av förskola. Vårt förslag var att ha en tät byggnad mot vägen för att motverka buller och balkonger in mot gårdssidan. Gården delades upp mellan förskolan och ett parkyta runt en skyddad ek som stod på tomten. För att få liv i fasaden så gjordes den med olika fasadmaterial för att skapa illusionen av flera huskroppar, även takhöjder och takvinkel varierades.

ARKITEKTUPPDRAG

Utredning, gestaltning och presentation.

BESTÄLLARE

Riksbyggen

Örebro Arkitekt 3D visualisering
Örebro Arkitekt 3D visualisering
Örebro Arkitekt 3D visualisering