Bostadsrättsförening


Bostadsrättsföreningen önskade förslag på tillbyggnad av nya uterum. Vi tog fram förslag på hur huset skulle kunna byggas till för att harmoniera med befintligt hus. 


          Arkitektuppdrag: Visualisering och bygglov
​​​​​​​
          Beställare: Bostadsrättsförening