NybyggnaD villa

Nybyggnation av villa i Norra Ormesta.
Uppdraget var att ta fram bygglovshandlingar, konstruktionsritningar, kalkyl och rumsbeskrivning. 
Arkitektuppdrag: Bygglov för nybyggnation, konstruktionsritningar, kalkyl och rumsbeskrivning
Beställare: Privatperson