UTBYGGNAD

Utbyggnation av befintligt hus i Örebro
Vårt uppdrag var att rita en utbyggnad av ett befintligt hus, i liknande stil som det befintliga huset. Uppdraget innefattade även visualiseringar av utbyggnaden inifrån och i olika kulörer.
Arkitektuppdrag: Gestaltning av utbyggnad
Beställare: Privatperson