Industrifastighet


Nyproduktion av ny industrifastighet
Arkitektuppdrag: Gestaltning och utredning
Konstruktionsuppdrag: Dimensionering och tekniska lösningar.
Beställare: Persons Buildings