top of page

HOVSJÖ

ARKITEKTUPPDRAG

Förstudie till förtätning av område i Hovsjö, Södertälje kommun. Vi tog fram volymer på flerbostadshus, äldreboende och idrottshall. Även förslag på grönytor och torg togs fram.

BESTÄLLARE

Telge Bostäder

bottom of page