top of page

RINGSTORP

ARKITEKTUPPDRAG

Förslag till markanvisningstävling i Östra Ringstorp. Vi tog fram typbyggnader, översiktsplan och satte ihop presentationsmaterial.

BESTÄLLARE

Arbonova Fastigheter & Addac

bottom of page