KORINTEN 4

ARKITEKTUPPDRAG

Skiss, bygglov och visualiseringar

Uppdraget var att skapa en byggnad som utnyttjade tomten maximalt. Vårt uppdrag var från skiss fram till visualisering. Familjen ville bygga ny villa med ett naturnära läge men som skall smälta in med övrig bebyggelse.

BESTÄLLARE

Privatperson

Örebro Arkitekt 3D visualisering