top of page

OXEN

ARKITEKTUPPDRAG

Utredning, gestaltning av nybyggt flerbostadshus

Nybyggnation av flerbostadshus i Vingåker.
Vårt uppdrag var att ta fram ett flerbostadshus med ca 10 lägenheter (1:or och 2:or) för LSS boende. Uppdraget innefattade även planering av tomten samt visualiseringar av byggnaden.

BESTÄLLARE

Vingåkershem

Örebro Arkitekt 3D visualisering
bottom of page