Uppdraget var att ge förslag på planlösning som skapade fler arbetsplatser och personalytor. Lokalen som skulle göras om var ett befintligt gym som ej nyttjades. Vi tog fram förslag till planlösning som möjliggjorde arbetsplatser i öppet kontorslandskap samt tillhörande samtalsrum. Vi skapade även en större personalyta då det saknades i det nuvarande kontoret. Uppdraget innefattande även att ta fram en kalkyl för hela ombyggnationen.

Arkitektuppdrag: Förslag på ombyggnation, kalkyl och visualiseringar

Beställare: Vingåkershem

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå