Familjen ägde en villa i centrala Örebro som är benämd som en byggnad med
högt kulturhistoriskt värde.
Visionen var att skapa en tillbyggnad som harmoniserar med den befintliga
byggnaden men samtidigt visa att det är en tillbyggnad som tillkommit senare.
Därför valdes materialet på tillbyggnaden till corténplåt, ett material som
avviker mot den befintliga byggnaden men samtidigt hamoniserar med den
tänkta kulören på huset.

Arkitektuppdrag: Bygglovshandlingar

Beställare: Privatperson

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå