Skolan är en F-6, tre-parallellig skola som byggsom och till för att klara ökat elevantal. Totalt beräknas skolan rymma 575 elever efter ombyggnationen. På skolområdet upprättades även en ny huskropp för två årskurser av elever samt trä- sy- och musiksal.
Projektet påbörjades 2015 med skisser för att utöka skolan. Efter utredningar byggdes stora delar av befintliga skolan om för att klara ljudklass B och uppfylla miljöbyggnad silver och den skulle förberedas inför certifiering.
Gymnastikhallen byggdes om för att uppfylla tillgänglighet och förbättrade energinivåer.

Arkitektuppdrag: Förstudie fram till färdiga bygghandlingar.
Konstruktionsuppdrag: Kalkylunderlag fram till färdiga bygghandlingar.
Beställare: Futurum fastigheter

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå