Utredning om att inreda den tomma vinden till nya vindslägenheter max 35 m² och rot-renovering. Förstudier och utredning för om huset skulle klara att bygga till nya vindslägenheter utan att det skulle bli för lång återbetalningstid. För att förtäta staden behövs fler lägenheter på de ytor som kan tas till vara. Vi har samarbetat i team med el, vent, styr och rör konsulter för utredning och komma med förslag på om och tillbyggnad.

Arkitektuppdrag: Utredning, förstudie, kalkyl och bygglovshandling.
Konstruktionsuppdrag: Utredning, förstudie, kalkyl.
Beställare: Örebro bostäder

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå