Uppdraget var att skapa en byggnad som utnyttjade tomten maximalt. Vårt uppdrag var från skiss fram till visualisering. Familjen ville bygga ny villa med ett naturnära läge men som skall smälta in med övrig bebyggelse.

Arkitektuppdrag: Skiss, bygglov och visualiseringar

Beställare: Privatperson

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå