Nikolaiskolan i Örebro skulle få inriktning Musik och då skulle kulturskolan
komma in och skolan behövde utökas med en musiksal och studio samt
att aulan behövde uppdateras för att klara akustikkrav. Vi var med och
tog fram förfrågningsunderlag och fick vara med och upprätta färdiga
bygghandlingar.

Arkitektuppdrag: Förfrågningsunderlag fram till bygghandlingar.

Beställare: Futurum Fastigheter i Örebro

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå