Nybyggnation av ett parhus i Örebrotrakten
Vårt uppdrag var att rita ett nytt parhus, planering av uteplats samt visualiseringar av byggnaden.

Arkitektuppdrag: Gestaltning av nybyggt parhus

Beställare: Privatperson

2021-09/vy-fraan-framsida-000
2021-09/vy-fraan-baksida-000

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå