Nybyggnation av flerbostadshus i Vingåker.
Vårt uppdrag var att ta fram ett flerbostadshus med ca 10 lägenheter (1:or och 2:or) för LSS boende. Uppdraget innefattade även planering av tomten samt visualiseringar av byggnaden.

Arkitektuppdrag: Utredning, gestaltning av nybyggt flerbostadshus

Beställare: Vingåkershem

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå