Förslag på ny entré med rullstolsramp och ny uteplats för cafébesökare.

Töreboda Pastorat ville ha ett förslag på en större entré med tillhörande ramp och en ny uteservering för cafébesökare.
De ville även ha en ny informationstavla samt en ny större parkering med tillhörande bussparkering i anslutning till rampen.
Vi tog fram en visualisering av hur den nya entrén skulle kunna se ut och hur området framför med parkeringen kunde utformas.

Arkitektuppdrag: Ny entré med tillgänglig ramp.

Beställare: Töreboda Pastorat

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå