Projekt

Svealundsskolan i örebro

Ny F-6 skola för 575 elver inklusive särskola och fullstor idrottshall med läktare. 

Brunnsskolan i Örebro

Ny huskropp för 150 elever och trä- sy- och musiksal. Om- och tillbyggnad av befintlig skola. Skolan är en F-6, tre-parallellig skola.

Takdroppet

Nytt radhusomdåde i Karlskoga. Vårt uppdrag är gestaltning och utformning av området.

Almbysmén

Markanvisningstävling för tomt vid universitetsområdet.

Industrifastighet

Nyproduktion av ny industrifastighet

bostadsrättsförening

Förslag på tillbyggnad och ny kulörsättning av bostadsrättsförening i Sälen.

Olaigatan 47 i Örebro

Nya balkonger för kulturmärkt byggnad.

Korinten 4

Nyproduktion av villa. Vårt uppdrag gestaltning, bygglov och konstruktionsritningar.

Grundläggaren 18 i Örebro

Nya vindslägenheter max 35 m² och rot-renovering.

bostadsrättsförening

Förslag på tillbyggnad av nytt uterum

Nybyggnation av villa

Visualisering och utformning av ny villa.

cykelgarage 

Gestaltning och produktionsritningar av nytt cykelgarage