Korinten 4KoKorinten 4

Skiss fram till visualisering. Familjen ville bygga ny villa med ett naturnära läge men som skall smälta in med övrig bebyggelse. 
​​​​​​​
Arkitektuppdrag: Skiss, bygglov och visualiseringar
Beställare: