top of page

SMEDEN

ARKITEKTUPPDRAG

Förslag på nybyggnation av flerbostadshus och LSS-boende samt visualiseringar.

Uppdraget var att bygga flerbostadshus med ett trapphus med LSS boende och ett trapphus för lägenheter. Förslaget resulterade i två förskjutna huskroppar, där ena huskroppen var för LSS boende med 1:or och den andra huskroppen för lägenheter med 2:or och 3:or.

BESTÄLLARE

Vingåkershem

bottom of page