top of page

Uppdraget var att bygga flerbostadshus med ett trapphus med LSS boende och ett trapphus för lägenheter. Förslaget resulterade i två förskjutna huskroppar, där ena huskroppen var för LSS boende med 1:or och den andra huskroppen för lägenheter med 2:or och 3:or.

Arkitektuppdrag: Förslag på nybyggnation av flerbostadshus och LSS boende samt visualiseringar

Beställare: Vingåkershem

Nybyggnation av villa i Norra Ormesta.Uppdraget var att ta fram bygglovshandlingar, konstruktionsritningar, kalkyl och rumsbeskrivning. En villa i två plan med panel i cederträ. Här har vi även tagit fram en plan för trädgården/uteplatsen.

Arkitektuppdrag: bygglovshandlingar, konstruktionsritningar, kalkyl och rumsbeskrivning.

Beställare: Privatperson

Skolan är en F-6, tre-parallellig skola som byggsom och till för att klara ökat elevantal. Totalt beräknas skolan rymma 575 elever efter ombyggnationen. På skolområdet upprättades även en ny huskropp för två årskurser av elever samt trä- sy- och musiksal.
Projektet påbörjades 2015 med skisser för att utöka skolan. Efter utredningar byggdes stora delar av befintliga skolan om för att klara ljudklass B och uppfylla miljöbyggnad silver och den skulle förberedas inför certifiering.
Gymnastikhallen byggdes om för att uppfylla tillgänglighet och förbättrade energinivåer.

Arkitektuppdrag: Förstudie fram till färdiga bygghandlingar.
Konstruktionsuppdrag: Kalkylunderlag fram till färdiga bygghandlingar.


Beställare: Futurum fastigheter

bottom of page