Tillbyggnad villa

Familjen ägde en villa i centrala Örebro som är benämd som en byggnad med högt kulturhistoriskt värde.

Visionen var att skapa en tillbyggnad som harmoniserar med den befintliga byggnaden men samtidigt visa att det är en tillbyggnad som tillkommit senare. Därför valdes materialet på tillbyggnaden till corténplåt, ett material som avviker mot den befintliga byggnaden men samtidigt hamoniserar med den tänkta kulören på huset. 
Arkitektuppdrag: Bygglovshandlingar och visulaiseringar
Beställare: Privatperson