Nybyggnation villa

Nybyggnation av villa i Fjugesta
Vårt uppdrag var att rita en ny villa efter kundens önskemål. Uppdraget innefattade även visualiseringar av byggnaden utvändigt.
Arkitektuppdrag: Gestaltning av nybyggnation
Beställare: Privatperson