ARKITEKTUR

NYBYGGNAD VILLA

Nybyggnation av villa

attefallshus

Nybyggnation av attefallshus

tillbyggnad

Utbyggnad av befintligt hus

bostadsrättsförening

Förslag på tillbyggnad av nytt uterum

bostadsrättsförening

Förslag på tillbyggnad och ny kulörsättning av bostadsrättsförening i Sälen.

Olaigatan 47 i Örebro

Nya balkonger för kulturmärkt byggnad.

SMEDEN i Vingåker

Nybyggnation av flerbostadshus.

Nybyggnation av villa

Visualisering och utformning av ny villa.

Oxen i vingåker

Nybyggnation av flerbostadshus.

TILLBYGGNAD VILLA

Tillbyggnad av kulturmärkt villa i Örebro.

åbrogården i vingåker

Förslag på ombyggnad av lokalyta till kontorsyta.

Korinten 4

Nyproduktion av villa. Vårt uppdrag gestaltning, bygglov och konstruktionsritningar.

Svealundsskolan i örebro

Ny F-6 skola för 575 elver inklusive särskola och fullstor idrottshall med läktare. 

Brunnsskolan i Örebro

Ny huskropp för 150 elever och trä- sy- och musiksal. Om- och tillbyggnad av befintlig skola. Skolan är en F-6, tre-parallellig skola.

Takdroppet

Nytt radhusomdåde i Karlskoga. Vårt uppdrag är gestaltning och utformning av området.

Almbysmén

Markanvisningstävling för tomt vid universitetsområdet.

OP1 i örebro

Nybyggnation av hotell med kontorsplatser.

Bondegatan i Vingåker

Renovering av bostadshus.

TÖREBODA PASTORAT

Ny entré med tillgänglig ramp.

Grundläggaren 18 i Örebro

Nya vindslägenheter max 35 m² och rot-renovering.

Nybyggnation av villa

Gestaltning och bygglovshandlingar för en nybyggd villa i Fjugesta