Olaigatan 47 i Örebro


Nya balkonger för kulturmärkt byggnad.
Arkitektuppdrag: Förstudie fram till färdiga bygglovshandlingar.
Beställare: Bostadsrättsförening