Oxen

Nybyggnation av flerbostadshus i Vingåker. 
Vårt uppdrag var att ta fram ett flerbostadshus med ca 10 lägenheter (1:or och 2:or) för LSS boende. Uppdraget innefattade även planering av tomten samt visualiseringar av byggnaden. 
Arkitektuppdrag: Utredning, gestaltning av nybyggt flerbostadshus
Beställare: Vingåkershem